Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Μέσα σε ένα έντονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο επιχειρηματίας καλείται να επενδύσει μεγάλα κεφάλαια τόσο στην υποδομή όσο και στον εξοπλισμό της επιχείρησης για να παραμείνει ανταγωνιστικός αλλά και να τηρεί τις νομοθεσίες και τους κανονισμούς.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα συμβόλαιο όπου διασφαλίζουν την επιχείρηση και τη συνέχιση των εργασιών της.

Ενδεικτικά μπορούν να προσφερθούν κάτω από ένα συμβόλαιο οι πιο κάτω καλύψεις: 

Κατά Παντός Κινδύνου ( ALL RISK) – Υλική Ζημιά:

 • Κτίρια
 • Μηχανήματα και Εξοπλισμός
 • Εμπορεύματα / Αποθέματα/ Πρώτες Ύλες

Επεκτάσεις:

 • Τυχαία Ζημιά σε Υπόγειες Υπηρεσίες
 • Τυχαία Θραύση Γυαλιών
 • Απομάκρυνση Ερειπίων
 • Αμοιβές Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών
 • Έξοδα Μεταστέγασης
 • Απώλεια Ενοικίου
 • Απώλεια Μετρητή Νερού
 • Ανίχνευση και Πρόσβαση Διαρροής Νερού ή Καυσίμων
 • Αντικατάσταση Κλειδαριών
 • Επιπρόσθετες Kαλύψεις
 • Χρήματα
 • Εμπορεύματα δια Mετακόμιση
 • Ευθύνη Εργοδότη
 • Αστική Ευθύνη & Ευθύνη Προϊόντων
 • Αλλοίωση Προϊόντων
 • Προσωπικά Ατυχήματα
 • Ανεντιμότητα Εργοδοτούμενων

Ασφαλίσεις Εταιρικών Οχημάτων

Η Ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων Νόμο (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου). Με την ασφάλιση αυτή ο οδηγός μπορεί να καλύψει τη νομική του ευθύνη σε άλλα πρόσωπα για καταβολή αποζημιώσεων.  Επίσης, προσφέρεται κάλυψη και για πυρός & κλοπής του οχήματος καθώς και για ιδίες ζημιές.

Μέσα από τις συνεργασίες που έχουμε με διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πληρέστερο συμβόλαιο με σειρά ωφελημάτων και ευρύ φάσμα καλύψεων στην πιο συμφέρουσα τιμή της αγοράς.

Ζητήστε συγκριτική προσφορά με τις ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε. Προσφέρονται ειδικές εκπτώσεις για στόλο εταιρικών οχημάτων.

Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

Ως εργοδότης – ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης κάνετε ότι καλύτερο για να περιορίσετε την πιθανότητα τραυματισμού ή ασθένειας των υπαλλήλων σας, αλλά αν έχουν ένα ατύχημα ή αρρωστήσουν, η επιχείρησή σας θα μπορούσε να αποζημιωθεί σύμφωνα με την Aσφάλιση Eυθύνης των Εργοδοτών. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις στην Κύπρο που απασχολούν προσωπικό υποχρεούνται από το νόμο να έχουν ασφάλιση ευθύνης εργοδοτών για την παροχή κάλυψης έναντι μήνυσης από υπάλληλο. Το σχέδιο αποζημιώνει τον εργοδότη από τη νομική ευθύνη του να καταβάλει αποζημίωση για σωματικές βλάβες, θάνατο, ασθένεια ή ασθένεια που προκαλείται από ατύχημα σε κάθε εργαζόμενο, που προκύπτουν από και κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Τα ακόλουθα είναι τα ελάχιστα όρια όπως ορίζονται από την Κυπριακή Νομοθεσία:

 • Όριο ανά Υπάλληλο ανά ατύχημα €160.000.
 • Όριο αποζημίωσης ανά ατύχημα €3.417.203.
 • Συνολικό όριο αποζημίωσης ανά ασφαλιστική περίοδο € 5.125.804.

Ασφάλιση Εταιρικών Εγκαταστάσεων

Η Ασφάλιση Εταιρικών κτιριακών Εγκαταστάσεων (ασφάλιση περιουσίας) είναι ένα είδος ασφάλισης που παρέχει κάλυψη από αρκετά περιστατικά, με λίγες εξαιρέσεις. Η ασφάλιση ιδιοκτησίας, σας προσφέρει μεγάλη άνεση, λόγω της ευρείας προστασίας που παρέχει. Ενώ κάποιες εταιρείες έχουν αρκετά υψηλά ασφάλιστρα για αυτό το είδος ασφαλιστικής προστασίας, είναι δυνατόν μετά από έρευνα να βρείτε το κατάλληλο σχέδιο που να είναι εντός του προϋπολογισμού σας.


Η ασφάλιση περιουσίας προσφέρεται για όλες τις εταιρικές κτιριακές εγκαταστάσεις. Μην δέχεστε λιγότερα όταν μπορείτε να έχετε το κάτι περισσότερο. Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για την ασφάλιση της περιουσίας σας. 

Ομαδικά Σχέδια Ασφάλισης Ταξιδίου

Αν έχετε εργαζόμενους που είναι υποχρεωμένοι να ταξιδεύουν είτε σε διεθνείς είτε σε μεγαλύτερες αποστάσεις στην εγχώρια αγορά για επαγγελματικούς λόγους, τότε θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο οργανισμός σας δεν εκτίθεται σε έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

Όταν οι εργαζόμενοι είναι στο εξωτερικό, η ιατρική περίθαλψη, η επείγουσα ιατρική εκκένωση, η ακυρώσεις πτήσεων ή η απώλεια αποσκευών είναι μερικά από τα έξοδα που οι επιχειρήσεις μπορούν ν' αντιμετωπίσουν. Η Πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές σε όλο τον κόσμο έχουν δυστυχώς αυξηθεί, και αυξάνουν περαιτέρω τους κινδύνους που σχετίζονται με τα επαγγελματικά ταξίδια.

Η επαγγελματική ταξιδιωτική ασφάλιση παρέχει πρόσβαση σε ό, τι πιστεύουμε είναι η πιο ολοκληρωμένη και αποδοτική ασφάλιση για επαγγελματικά ταξίδια στην αγορά, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την προστασία των επιχειρήσεων από όλα τα είδη των οδοιπορικών εξόδων τους. Είναι η ασφάλεια που συνεχίζει να προσφέρει κάλυψη σε περίπτωση πράξεων τρομοκρατίας, χρήση βιολογικών, χημικών και πυρηνικών όπλων, καθώς και για άλλες μορφές τρομοκρατίας.

Ως ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης μπορεί να νομίζετε ότι αυτά είναι απίθανα σενάρια, αλλά οι αεροπορικές εταιρείες έχουν γίνει γνωστές για την καθυστέρηση πτήσεων εξαιτίας αυτών των απειλών και οι επιχειρήσεις μπορούν συνεπώς να ευθύνονται για επιπλέον μέρες διαμονής που συνεπάγεται με επιπλέον έξοδα του ταξιδιού.

Ομαδικά Σχέδια Υγείας Προσωπικού

Ο τομέας της υγείας παρουσιάζει τα τελευταίο χρόνια σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις, με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη στροφή των πολιτών στην Ιδιωτική Περίθαλψη.
Δημογραφικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ουσιαστική αυτή αλλαγή.

Οι πολίτες στρέφονται δυναμικά στις Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας για να εξασφαλίσουν καλύτερη περίθαλψη, αλλά και τα οφέλη από τις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στην Ιατρική.Η τάση αυτή, όμως, οδηγεί τελικά σε αύξηση των δαπανών για τις αναβαθμισμένες παροχές Υγείας.

Η Key Partners Insurance αξιολογώντας την εμπειρία της και μέσα από τις συνεργασίες που έχει με ασφαλιστικές εταιρείας στην Κύπρο και στο εξωτερικό έχει την δυνατότητα να προτείνει ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα παροχών, το οποίο μεγιστοποιεί τη σχέση κόστους / οφέλους και σας επιτρέπει να κάνετε σωστό προγραμματισμό.

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων

Πρόσθετα η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου προστατεύει τον ασφαλισμένο από τα έξοδα που πιθανόν να κληθεί να καταβάλει για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες προς τρίτους που προέρχονται από τις εργασίες κατασκευής του έργου (Αστική Ευθύνη).

Η προστασία αφορά:

  • Το κατασκευαστικό έργο.
  • Τον εξοπλισμό του εργοταξίου.
  • Τα δομικά μηχανήματα.
  • Τα έξοδα απομάκρυνσης ερειπίων.

Απευθύνεται:

 1. Στον εργολάβο του έργου.
 2. Στον ιδιοκτήτη

Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Προσφέρεται κάλυψη για απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα κατά τη μεταφορά τους εντός και εκτός Κύπρου, συνεπεία ασφαλισμένων που αναφέρονται στα πακέτα καλύψεων που είναι γνωστά με το όνομα Ρήτρες ή Ιnstitute Cargo Clauses.

 • Institute Cargo Clauses ‘A’
 • Institute Cargo Clauses ‘B’
 • Institute Cargo Clauses ‘C’

Πρόσθετα προσφέρονται:

 • Institute War Clauses (Cargo)
 • Institute Strikes Clauses (Cargo)

Για καλύτερη και άμεση διευκόλυνση των ασφαλισμένων έχουμε τη  δυνατότητα αυτόματης κάλυψης των εμπορευμάτων με βάση την ανοικτή κάλυψη για τα εμπορεύματα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιώτες, εισαγωγείς ή εξαγωγείς εμπορευμάτων ή σε εκείνους που ασχολούνται με το διαμετακομιστικό εμπόριο.