Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής

Τα ομαδικά Προγράμματα Ζωής ενισχύουν σημαντικά τη «σιγουριά της αυριανής ημέρας», προσφέροντας προστασία σε δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις στα αγαπημένα πρόσωπα των εργαζομένων. Αναδεικνύεται το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας και επηρεάζεται θετικά το εργασιακό κλίμα, ενδυναμώνοντας την αφοσίωση και την αποδοτικότητα των ανθρώπων της.
Η προσφορά ενός τέτοιου μη χρηματικού ωφελήματος, προσφέρει επιπρόσθετη αξία τόσο στον εργοδότη όσο και στον εργαζόμενο, επειδή:

  • Αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων, αυξάνει την εμπιστοσύνη και πίστη των εργαζομένων προς την εταιρεία, βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον και δημιουργεί κίνητρο για αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας.
  • Κτίζει ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο για την εταιρεία, αφού προσφέρει στους ανθρώπους της, τις παροχές εκείνες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τόσο ανταγωνιστικής διεθνούς αγοράς του σήμερα και του αύριο.
  • Προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών με το οποίο επιτυγχάνεται η συγκράτηση αλλά και η προσέλκυση πρόσθετου και αξιόλογου εργατικού δυναμικού.
  • Παρέχει την δυνατότητα τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη να ασφαλίσουν τις οικογένειες τους με χαμηλό κόστος.

Ομαδικά Σχέδια Συνταξιοδότησης

Η πολυετής εμπειρία μας στον ασφαλιστικό κλάδο μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε μαζί το ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα στα «μέτρα» της Επιχείρησης σας.