Συνεχής επιμόρφωση των στελεχών μας

 Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μας κος Μάριος Αντωνίου έχει παρακολουθήσει με επιτυχία  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Certified Liability Insurance Specialist”, του οποίου οι απόφοιτοι μετά από την επιτυχία στις εξετάσεις, δικαιούνται να χρησιμοποιούν τον επαγγελματικό τίτλο Certified Liability Insurance Specialist (CLIS).  Το εν λόγο πρόγραμμα διοργανώνει το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το International Association of Financial Management.